Ala
SWA00004

Bild 4
av 297

Ej registrerad
Kommande funktion

Interiör från såghuset vid Ala sågverk, Ljusne.
Bilden visar del av en av de fyra såglinjerna som fanns i "gamla" såghuset som byggdes efter branden i maj 1950. Närmast syns rullbanetransportören från kantram n:o 1 och delningsram n:o 2. På rullbanan transporterades brädorna från kantramen ner till kantverket där de kantades. Längst ner till höger i bild syns hjälpkantaren t.v och kantaren t.h. Sågblocket styrdes av till delningsramen. Därifrån sågades plankorna ut och transporterades ut till plankverket där de strölades. Brädorna från delningsramen "föll" ner till kantverket och kantades.

1960-taletInteriörAla SågverkSågram, Såghus, Rullbana, Kantverk, Riktljus
SWA00004Söderhamns kommunLjusneStig Wallströms ArkivAla
  • Fotograf
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här