Blandad samling 1
XBA00002

Bild 2
av 661

John Lindberg1925-06-21 — 1981-07-31Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Bilden visar spontning och invallningsarbete i ett tidigt skede av bygget.
I bakgrunden syns Brostugan som tillkom på den tiden brobygget finansierades med avgift.
Denna verksamhet upphörde år 1890 i samband med att träbron från 1865 ersattes av den stålbro, byggd 1890, vars bågar syns till vänster på bilden.
Från början av 1600-talet gick riksvägen mot Norrland genom Bergvik. Delar av vägen används fortfarande exempelvis för att komma till Skidtjärnen mellan Skog och Bergvik.
Den som väljer Östra genvägen från Klovheden till Dåbo följer "Gamla kustvägen" som det heter bl a i avstyckningshandlingar för fastigheter på Klovheden.
Färjetrafiken upphörde 1796 när den första bron över älven byggdes. Färjan fick dock sättas in vid flera tillfällen. Bland annat i samband med uppförandet av järnbron 1890.
Fram till 1916 bodde Olava Pettersson kvar i sin tjänstebostad. Hon blev den sista i raden av brovakter som skötte vakthållningen vid brofästet.
Nästa verksamhet i stugan var telefonväxeln som tidigare inrymts i bolagskontoret.
Senare användes Brostugan som frisersalong och mjölkaffär. Den revs 1961.
Till höger om Brostugan syns Kalle Hammarbäcks hus, numera rivet.
Pålningen görs för den första fångdammen. Det skulle bli flera allt eftersom arbetet fortskred.
På bilden skymtar även intagskanalerna till övre och nedre kraftstationerna. Den övre revs under byggperioden. Den nedre finns kvar som en originell privatbostad.

Huvudentreprenör för bygget var Skånska Cement på uppdrag av dåvarande Bergvik&Ala AB.

Om turerna kring brobyggen i Bergvik berättar
Yngve Bergström i boken:
INDUSTRIORTEN BERGVIK
- gamla dokument berättar

7 mars 1959 – 14 okt 1962VerksamhetGrävmaskin, Fällbocksdamm, Lufthammare, Spont
Påsiktsbild10.5 x 7.5 cm
XBA00002Söderhamns kommunBergvikBergviks AlltingBlandad samling 1
Hjälp oss att komplettera, klicka här