Blandad samling 1
XBA00001

Bild 1
av 661

John Lindberg1925-06-21 — 1981-07-31Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Spontningsarbete i ett tidigt skede av kraftverksbygget i Bergvik. Maskinen är av märket Landsverk försedd med mast i stället för grävaggregat. Arbeten av den här artern förekom fram till att dammen blivit så komplett att det gick att ta hand om flöden och flottat virke utan att bygga provisoriska kanaler.
I bakgrunden skymtar den fällbocksdamm som löpte längs forsnacken. Dammen reglerade tillflödet till de två kraftverken på södra sidan av älven. I förhållande till nyttjandegraden efter tillkomsten av det nya kraftverken kunde man tala om spillvatten jämfört med älvens totala flöde.
Som beställare av kraftverket stod Bergvik&Ala AB. Ragnar Sundfeldt var bolagets direktör och överingenjör Gösta Sundin var chef för bolagets elproduktion. I folkmun sa man kort och gott Kraften.
En av företagets kontrollander under byggtiden var ingenjör Gudmar Wallner som kvarstod i bolagets tjänst efter avslutat uppdrag.

Bilden är den första i en kollektion om 52 bilder som tagits av ingenjör John Lindberg under hans tid som arbetsledare vid bygget.
Han tog bilderna för privat bruk men långt efter hans död har samlingen överlämnats för skanning och presentation i databasen.
Albumet är försett med kortfattade uppgifter om respektive bild. Främst årtal men också information om detaljer.
Efter att kraftverksbygget i Bergvik avslutats bodde han kvar på orten och pendlade mellan olika anläggningsarbeten.
John Lindberg avled i samband med en trafikolycka.

7 mars 1959 – 14 okt 1962ExteriörFällbocksdamm, Byggnation, Kran
Påsiktsbild10.5 x 7.5 cm
XBA00001Söderhamns kommunBergvikBergviks AlltingBlandad samling 1
Hjälp oss att komplettera, klicka här