Blandad samling 1
XBA00009

Bild 9
av 661

John Lindberg1925-06-21 — 1981-07-31Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Aktiviteterna visar att bygget avancerat så långt att det går att ana det första turbinutrymmets omfång.
På bilden finns också den station som försåg bygget med stora mängder betong.
Vägnätet i omgivningen var hårt belastat av transporter vid nästan alla tider på dygnet på grund av skiftgång och behov av kontinuerlig försörjning.
Bara den som var med, arbetare eller åskådare, kan föreställa sig hur rörigt det var i Bergvik under den här intensiva perioden.
Bolagskontoret skymtar bakom stationen samt längre bort magasin för kis och svavel. Byggnaderna var knutna till äldre verksamhet.
Vid en närstudie av bilden i större format kan man även se det pumphus vid järnvägsstationen som försåg ångloken med vatten.
Fabriken i Vannsätter höll sig med eget ånglok fram till att lastbilstransporterna tog över verksamheten. Pumphuset är rivet.

Huvudentreprenör för bygget var Skånska Cement på uppdrag av dåvarande Bergvik&Ala AB.

7 mars 1959 – 14 okt 1962VerksamhetGrävmaskin, Virke, Formsättning, Skyddsräcke
Påsiktsbild10.5 x 7.5 cm
XBA00009Söderhamns kommunBergvikBergviks AlltingBlandad samling 1
Hjälp oss att komplettera, klicka här