Blandad samling 1
XBA00014

Bild 14
av 661

John Lindberg1925-06-21 — 1981-07-31Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Bilden visar prov på improvisationsförmåga. Bara att ta sig ut till flotten borde ha varit ett äventyr.
Längst upp till vänster syns en byggets många tillfälliga byggnader. Bland annat inrymdes kompressorerna på den platsen.
Den byggnad som i dag inrymmer Bergviks Industrimuseum var under byggtiden ett robust förråd.
Den gamla bron fungerar fortfarande när bilden tas. Det gör däremot inte den nedre kraftstationen, synlig precis under brospannet. Spontningen behövs för att Fångdamm 2, nedströms, ska kunna byggas.

Huvudentreprenör för bygget var Skånska Cement på uppdrag av dåvarande Bergvik&Ala AB.

Verkställande direktör för bolaget var
Ragnar Sundfeldt
Kraftförvaltningen i Bergvik leddes av
överingenjör Gösta Sundin

7 mars 1959 – 14 okt 1962VerksamhetMan, Hus, Timmer, Spont
Påsiktsbild10.5 x 7.5 cm
XBA00014Söderhamns kommunBergvikBergviks AlltingBlandad samling 1
Hjälp oss att komplettera, klicka här