Blandad samling 1
XBA00019

Bild 19
av 661

John Lindberg1925-06-21 — 1981-07-31Gävleborg, Söderhamn, SöderalaBergvik
Kommande funktion

Arbetet handlar om jordfyllning i fångdamm 3.
Det byggdes flera fångdammar under arbetets gång för att dels möjliggöra att älven kunde rinna förbi, dels att byggverksamheten kunde fortlöpa på olika nivåer.
Notera att järnsponten är numrerade.
En bandtraktor planar ut fyllningsmassorna.

Huvudentreprenör för bygget var Skånska Cement på uppdrag av dåvarande Bergvik&Ala AB.

Verkställande direktör för bolaget var
Ragnar Sundfeldt
Kraftförvaltningen i Bergvik leddes av
överingenjör Gösta Sundin

7 mars 1959 – 14 okt 1962VerksamhetStege, Spont, Bandtraktor
Påsiktsbild11.3 x 7.5 cm
XBA00019Söderhamns kommunBergvikBergviks AlltingBlandad samling 1
Hjälp oss att komplettera, klicka här