Hilding Jonsson
LHJ00008

Bild 8
av 145

Hilding JonssonKarl Hilding Jonsson1903-01-29 — 1976-04-18Gävleborg, Söderhamn, LjusneLjusne
Kommande funktion

Bilden föreställer från vänster:
1. Ester Lundh
2. Ivar Andersson
3. Hildur Andersson
4. Herbert Lundh
5. Britta Elteby med Eva Elteby i knä
6. Henry Elteby

c:a År 1950GrupporträttGräs, Björkstam
Påsiktsbild
LHJ00008Söderhamns kommunLjusneLjusne MuseiföreningHilding Jonsson
  • Eventuella övriga upplysningar
Hjälp oss att komplettera, klicka här